Dịch vụ khác

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU, LOGO ĐỘC QUYỀN

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU, LOGO ĐỘC QUYỀN

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là việc làm cần thiết cho các doanh nghiệp nhằm bảo vệ nhãn hiệu riêng của mình, đây cũng là khâu quan trọng trong việc phát triển nhãn hiệu trong tương lai.
DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Sau khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp không kinh doanh hiệu quả hoặc không tìm được hướng phát triển, doanh nghiệp không có khả năng, nhu cầu tiếp tục kinh doanh đã tiến hành giải thể doanh nghiệp.
DỊCH VỤ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DỊCH VỤ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ tạm ngừng kinh doanh sẽ có khác biệt. Sử dụng dịch vụ tạm dừng kinh doanh tại AIC là chọn lựa tối ưu để đơn giản hóa mọi thủ tục.