ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài đến hoạt động tại đất nước, nhằm cung cấp môi trường học tập chất lượng cho học sinh. Tuy nhiên, quy trình thành lập cơ sở giáo dục này không hề đơn giản và đòi hỏi sự hoàn thiện trong từng bước thủ tục. Bài viết dưới đây sẽ đi vào chi tiết về quy trình, điều kiện, thủ tục và quản lý hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài tại Việt Nam.

 

1. Điều kiện về vốn đầu tư

Để thành lập cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cần có vốn đầu tư đủ theo quy định của pháp luật. Vốn đầu tư này phải được chuyển đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá hối đoái được Ngân hàng Nhà nước quy định.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất

Cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài cần phải có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho quá trình giảng dạy và học tập. Điều này bao gồm phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, khu vực vận động, khu vực ẩm thực... đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điều kiện về nguồn nhân lực

Các cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài cần có đội ngũ giáo viên chất lượng, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và có kinh nghiệm trong việc giảng dạy. Ngoài ra, cần phải có đủ số lượng nhân viên hành chính để đảm bảo hoạt động của trường diễn ra suôn sẻ.

Hoàn thiện hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài

Quy trình hoàn thiện hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài bao gồm việc chuẩn bị các tài liệu sau:

 1. Hồ sơ cá nhân, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở giáo dục: Bao gồm giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức), giấy phép lao động (đối với người nước ngoài)...
 2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến giáo dục và đào tạo: Bao gồm bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ giáo dục...
 1. Bản đồ mô tả vị trí địa lý của cơ sở giáo dục: Mô tả vị trí, diện tích, công trình xây dựng của trường.
 1. Kế hoạch tài chính dự kiến: Bao gồm nguồn vốn đầu tư, dự toán chi phí hoạt động...
 1. Bản cam kết tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập: Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về giáo dục và đào tạo.

Nộp hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tổ chức, cá nhân nước ngoài cần nộp hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Quá trình này cần tuân thủ đúng quy trình và yêu cầu của cơ quan chức năng để đảm bảo hồ sơ được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thủ tục nộp hồ sơ

 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chức năng: Tổ chức, cá nhân nước ngoài cần đến trực tiếp cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ và nhận hướng dẫn cụ thể về quy trình tiếp theo.
 2. Chờ thông báo kết quả từ cơ quan chức năng: Sau khi nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân cần chờ thông báo về việc thẩm định hồ sơ và kết quả xử lý từ cơ quan chức năng.
 1. Hoàn thiện hồ sơ khi cần thiết: Trong quá trình thẩm định, nếu cơ quan chức năng yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin trong hồ sơ, tổ chức, cá nhân cần hoàn thiện kịp thời để đảm bảo tiến độ xử lý.

Thủ tục thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài

Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn để hoạt động tại Việt Nam.

Quy trình thẩm định hồ sơ

 1. Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra xem hồ sơ nộp có đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định hay không.
 2. Thẩm định nội dung hồ sơ: Xác minh thông tin, tài liệu trong hồ sơ để đảm bảo tính chính xác và pháp lý.
 1. Tiến hành kiểm tra thực tế (nếu cần): Có thể cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở giáo dục để xác minh thông tin trong hồ sơ.

Cấp phép hoạt động cho cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài

Sau khi hoàn thiện hồ sơ và qua quá trình thẩm định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cấp phép hoạt động cho cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài. Điều này đánh dấu bước quan trọng cho việc bắt đầu hoạt động chính thức của trường.

Quy trình cấp phép

 1. Thông báo kết quả thẩm định: Cơ quan chức năng sẽ thông báo kết quả thẩm định hồ sơ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 2. Lập biên bản cấp phép: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản cấp phép hoạt động cho cơ sở giáo dục.
 1. Công bố thông tin cấp phép: Thông báo công khai việc cấp phép hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quản lý hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài

Sau khi được cấp phép hoạt động, cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài cần tuân thủ các quy định và điều kiện quản lý của cơ quan chức năng để đảm bảo hoạt động diễn ra đúng quy định và mang lại hiệu quả cao nhất.

Quy định về quản lý hoạt động

 1. Tuân thủ quy định về giáo dục và đào tạo: Cơ sở giáo dục cần tuân thủ đúng chương trình giáo dục, quy định về giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất...
 2. Báo cáo định kỳ về hoạt động: Cần thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động giáo dục, kế hoạch phát triển, tài chính...
 1. Thực hiện các biện pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng: Đảm bảo chất lượng giáo dục, rèn luyện học sinh theo đúng mục tiêu đề ra.

Giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài có thể phải đối mặt với các tranh chấp pháp lý hoặc vấn đề khác liên quan đến hoạt động của mình. Việc giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động của trường không bị ảnh hưởng.

Biện pháp giải quyết tranh chấp

 1. Thương lượng, đàm phán giữa các bên: Cố gắng thương lượng và giải quyết vấn đề một cách hòa bình và công bằng.
 2. Tìm đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: Nếu không thể giải quyết bằng biện pháp thương lượng, có thể tìm đến cơ quan quản lý nhà nước để được hỗ trợ.
 1. Tham gia tòa án nếu cần thiết: Nếu tranh chấp không thể giải quyết qua các biện pháp trên, có thể đưa vấn đề ra tòa án để xem xét và phân xử.

Quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài

Việt Nam có các quy định pháp lý cụ thể liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài nhằm đảm bảo tính chất lượng, an toàn và hiệu quả của giáo dục và đào tạo.

Các quy định chính

 1. Luật Giáo dục: Quy định về chính sách, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp giáo dục và đào tạo.
 2. Luật Đầu tư nước ngoài: Quy định về việc đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.
 1. Quy định về quản lý và hoạt động của cơ sở giáo dục: Bao gồm các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động, quản lý, giám sát cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài.

Thực trạng hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, có rất nhiều cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đóng góp vào việc cung cấp môi trường học tập đa dạng và chất lượng cho học sinh. Tuy nhiên, cũng có những thách thức và vấn đề cần được giải quyết để nâng cao chất lượng giáo dục.

Thách thức

 1. Cạnh tranh gay gắt: Sự cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục ngày càng tăng, đặt ra áp lực lớn cho các cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài.
 1. Đảm bảo chất lượng giáo dục: Cần đảm bảo rằng các cơ sở giáo dục vốn nước ngoài đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đề ra.
 1. Thích ứng với yêu cầu của xã hội: Cần liên tục cập nhật và thích nghi với yêu cầu của xã hội, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giải pháp

 1. Nâng cao chất lượng đào tạo: Đầu tư vào cải thiện chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên.
 1. Hợp tác quốc tế: Mở rộng hợp tác với các tổ chức, trường học quốc tế để nâng cao chất lượng giáo dục.
 1. Đổi mới phương pháp giảng dạy: Áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc thành lập và quản lý cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi sự chặt chẽ, chuyên nghiệp và hiệu quả từ phía cả cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân liên quan. Việc tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp lý và nâng cao chất lượng giáo dục là yếu tố then chốt để đảm bảo hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài mang lại lợi ích cao nhất cho học sinh và xã hội.Tag:

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN CÔNG NỢ GIỎI

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 8

,

Dịch vụ kế toán tại Dĩ An

,

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC CÓ ĐƯỢC TỰ ĐÓNG BHYT KHÔNG?

,

Mua bảo hiểm tài sản có được tính vào chi phí được trừ

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 3

,

QUY TRÌNH ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

KHI NÀO BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 9

,

Phí dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán

,

CÓ BẮT BUỘC KÊ KHAI THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG KHI ĐKKD

,

Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh

,

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty uy tín - chuyên nghiệp

,

Bảo hiểm ô tô hạch toán vào đâu và định khoản như thế nào?

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 4

,

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHÍNH PHỦ MỚI NHẤT

,

Phí dịch vụ kế toán trưởng

,

Dịch vụ Thành lập văn phòng đại diện công ty NHANH CHÓNG

,

Thủ tục thành lập công ty bao gồm những gì?

,

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC?

,

Bảng giá thuê kế toán trọn gói

,

Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp

,

Phí dịch vụ lập báo cáo tài chính

,

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Tại Thủ Đức - Trọn Gói - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

,

Phí dịch vụ soát xét kế toán, soát xét báo cáo tài chính

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 11

,

NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

,

Phí dịch vụ làm sổ sách kế toán, quyết toán thuế

,

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHUẨN

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 1

,

Dịch vụ kế toán trọn gói tại TP. HCM.

,

21 KHOẢN TRỢ CẤP, PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

,

Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...

,

Thông điệp của kế toán KiAIC

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÔNG TY

,

BẮT BUỘC TẤT CẢ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM

,

Tra cứu thông tin người nộp thuế

,

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀNG

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 2

,

Mức nộp và hạn nộp lệ phí môn bài năm 2020

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 6

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 10

,

TÌNH HUỐNG VỀ HÓA ĐƠN

,

TÌNH YÊU KẾ TOÁN

,

Công ty dịch vụ kế toán uy tín chất lượng tại HCM

,

Tuyển nhân viên làm kế toán

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 1

,

Dịch vụ thành lập công ty chỉ trong 3 ngày tại TP.HCM?

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 7

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 3

,
Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì? Đặc điểm của loại cổ phần này như thế nào? Tham khảo ngay bài viết được chia sẽ sau đây để hiểu rõ hơn.
Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cân bao nhiêu vốn? Bao gồm các khoản vốn gì? Cần lưu ý gì khi lựa chọn vốn doanh nghiệp tư nhân? Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Kế Toán AIC hiện là đại lý dịch vụ chữ ký số cấp 1 của EASYCA chuyên cung cấp đăng ký mới, gia hạn chữ ký số với bảng giá rẻ nhất tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... với số lượng lên đến gần 4000 chữ ký số hàng tháng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn vừa thành lập doanh nghiệp mới hoặc cần gia hạn chữ ký số với giá tốt nhất.
Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm đổi tên ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ, tăng giảm thành viên, đổi người đại diện pháp luật hay đổi tên công ty với thủ tục nhanh gọn, chi phí tiết kiệm nhất.
BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

Thành lập công ty sẽ gồm nhiều khoản chi phí theo quy định luật doanh nghiệp 2014. Công ty KẾ TOÁN AIC cung cấp nhiều gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, quý khách có nhu cầu cần tư vấn thành lập doanh nghiệp hãy gọi ngay: 0902 435 733 để được nhân viên tư vấn chi tiết.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN

Trước khi bắt đầu sản xuất thức ăn thủy sản tại Việt Nam, các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất thức ăn thủy sản. Quy trình này không chỉ giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn giúp doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thủ tục này và những điều cần lưu ý.
QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY

QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY

Khi một công ty giải thể hoặc phá sản, việc hủy hóa đơn là một quy trình quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản công ty, các trường hợp được phép hủy hóa đơn, thủ tục cũng như hồ sơ cần thiết, và một số lưu ý quan trọng khi thực hiện quy trình này.
ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài đến hoạt động tại đất nước, nhằm cung cấp môi trường học tập chất lượng cho học sinh. Tuy nhiên, quy trình thành lập cơ sở giáo dục này không hề đơn giản và đòi hỏi sự hoàn thiện trong từng bước thủ tục. Bài viết dưới đây sẽ đi vào chi tiết về quy trình, điều kiện, thủ tục và quản lý hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài tại Việt Nam.
CÁCH TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP

CÁCH TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP

Khi muốn tra cứu thông tin về tên doanh nghiệp hoặc công ty theo quy định hiện hành, việc này không chỉ giúp bạn kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp mà còn giúp bạn nắm rõ các quy định pháp lý liên quan. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết về cách tra cứu tên doanh nghiệp theo quy định hiện hành, các bước cần thực hiện, công cụ hỗ trợ, lưu ý quan trọng và quy định cụ thể về việc đặt tên doanh nghiệp.
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

Hiện nay, để tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm tình trạng quá tải tại các cơ quan nhà nước, giao dịch điện tử thông qua chữ ký số dần trở nên phổ biến.
CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

Tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số điện tử, với bề dày kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân sự nhiệt tình, giàu kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng tối tân nhất. EasyCA xin cam kết
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Trong khi sử dụng chữ ký số có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp thắc mắc, nhưng đừng lo vì mọi thứ đã có kỹ thuật của KẾ TOÁN AIC lo cho bạn nhé.
TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

Chữ ký số EasyCA đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định, có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân hoặc con dấu đối với tổ chức và doanh nghiệp
DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thực tế, trong suốt quá trình hoạt động và sử dụng hóa đơn điện tử, không chỉ những vấn đề liên quan đến hóa đơn, mà các vấn đề liên quan đến nộp thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế… cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà cung cấp. Hãy đến với AIC để được hỗ trợ một cách tối ưu nhất.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn.
Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử? Ngày ký hoá đơn có phải trùng với ngày xuất hoá đơn không?
Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.