Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì? Đặc điểm của loại cổ phần này như thế nào? Tham khảo ngay bài viết được chia sẽ sau đây để hiểu rõ hơn.

Cổ phần phổ thông là gì? Đặc điểm của loại cổ phần này như thế nào? Tất tần tật những thắc mắc của bạn sẽ được Kế Toán AIC giải đáp chi tiết trong bài viết sau đây.

Cổ phần phổ thông thường được nhắc đến trong các công ty cổ phần, được phát hành với mục đích chính là huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn cổ phần phổ thông là gì và những quyền lợi mà người mua được hưởng thì hãy cùng Kế Toán AIC tham khảo ngay nội dung sau đây nhé.

Cổ phần phổ thông là gì?

co phan pho thong la gi

Cổ phần phổ thông (Common shares/Ordinary shares) là một trong những loại cổ phần được phát hành bởi công ty cổ phần, là một loại cổ phần bắt buộc phải có và được phân chia dựa trên vốn điều lệ. Người sở hữu cổ phần phổ thông sẽ được gọi là cổ đông phổ thông.

Cổ phần phổ thông được phân thành 2 loại gồm:

  • Cổ phần phổ thông sơ cấp: là loại cổ phần được phát hành lần đầu tiên khi công ty cổ phần được thành lập;

  • Cổ phần phổ thông thứ cấp: là loại cổ phần đã được thực hiện các giao dịch như mua bán, kế thừa, chuyển nhượng,....

Bên cạnh đó, các cổ đông sáng lập phải đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Đặc điểm của cổ phần phổ thông

Những đặc điểm cơ bản của loại cổ phần này như sau:

  • Được phát hành và chào bán rộng rãi trên thị trường;

  • Không thể chuyển đổi cổ phần phổ thông thành cổ phần ưu đãi;

  • Mỗi cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông sẽ có số phiếu biểu quyết dựa trên số lượng cổ phần phổ thông đang sở hữu;

  • Khả năng sinh lời của cổ phần phổ thông tốt hơn so với chứng khoán, trái phiếu được phát hành;

  • Người sở hữu (có thể là cá nhân hoặc tổ chức) cổ phần phổ thông sẽ được chia cổ tức theo kết quả kinh doanh và số lượng cổ phần đang nắm giữ theo quy định của pháp luật.

Quyền của cổ đông phổ thông

co phan pho thong

Theo Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2020, các quyền lợi của cổ đông phổ thông được quy định như sau:

Quyền được tham dự, phát biểu và biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông có quyền được tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông sẽ có một phiếu biểu quyết

Được nhận cổ tức

Cổ đông sẽ được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty

Ưu tiên được mua cổ phần phổ thông

Cổ đông đang sở hữu cổ phần phổ thông sẽ được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.

Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ những trường hợp sau:

  • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó;

  • Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định vừa nêu trên và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Quyền xem xét, tra cứu, trích lục và yêu cầu chỉnh sửa thông tin

Cổ đông có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin như tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết, còn có thể yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân trong trường hợp không chính xác.

Ngoài ra, cổ đông còn có quyền xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên còn có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty.

Quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên còn có quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.

Quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Lợi ích của cổ phần phổ thông

loi ich cua co phan pho thong

Những lợi ích nổi bật của cổ phần phổ thông như sau:

Đối với công ty phát hành

Khi phát hành cổ phần phổ thông, doanh nghiệp có thể huy động được nguồn vốn mới để mở rộng mô hình kinh doanh, tạo ra sức hút đối với các cá nhân hoặc tổ chức khác ở bên ngoài. Ngoài ra, hình ảnh thương hiệu cũng sẽ được nâng cao, thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng.

Đối với cá nhân hoặc tổ chức mua cổ phần phổ thông

Mỗi cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông sẽ được hưởng những quyền lợi riêng theo quy định và được hưởng cổ tức định kỳ dựa trên tình hình kinh doanh của công ty.

Nói một cách khác, khi mua cổ phần phổ thông thi bạn cũng trở thành một trong những người chủ của doanh nghiệp đó, có quyền hạn và quyền lợi riêng so với những người khác.

Trên đây là những thông tin hữu ích vừa được Kế Toán AIC chia sẻ chi tiết, hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc cổ phần phổ thông là gì và nắm rõ những quyền lợi mà loại cổ phần này mang đến. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích thì hãy cùng chúng tôi chia sẻ đến nhiều người hơn nhé.Tag:

Dịch vụ kế toán tại Dĩ An

,

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI THUẬN AN

,

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ

,

Bảo hiểm ô tô hạch toán vào đâu và định khoản như thế nào?

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 10

,

Tra cứu thông tin người nộp thuế

,

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀNG

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 5

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 1

,

QUY TRÌNH ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 1

,

Tuyển nhân viên làm kế toán

,

21 KHOẢN TRỢ CẤP, PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

,

Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 11

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 1

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 4

,

NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

,

Dịch vụ thành lập công ty chỉ trong 3 ngày tại TP.HCM?

,

Công ty dịch vụ kế toán uy tín chất lượng tại HCM

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 8

,

Phí dịch vụ lập báo cáo tài chính

,

Phí dịch vụ làm sổ sách kế toán, quyết toán thuế

,

Thủ tục thành lập công ty bao gồm những gì?

,

Bảng giá thuê kế toán trọn gói

,

Phí dịch vụ soát xét kế toán, soát xét báo cáo tài chính

,

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHUẨN

,

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI GÒ VẤP

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 9

,

DỊCH VỤ KHAI BÁO THUẾ UY TÍN GIÁ RẺ TẠI TP HCM

,

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC CÓ ĐƯỢC TỰ ĐÓNG BHYT KHÔNG?

,

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN CÔNG NỢ GIỎI

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 7

,

Phí dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán

,

LƯU Ý KHI CHUẨN BỊ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

,

CÓ BẮT BUỘC KÊ KHAI THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG KHI ĐKKD

,

LỖI KHI ĐI PHỎNG VẤN XIN VIỆC

,

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHÍNH PHỦ MỚI NHẤT

,

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC?

,

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ THÀNH LẬP BAO NHIÊU CÔNG TY

,

KHI NÀO BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty uy tín - chuyên nghiệp

,

Lập báo cáo tài chính trọn gói

,

Mua bảo hiểm tài sản có được tính vào chi phí được trừ

,

BẮT BUỘC TẤT CẢ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 3

,

Phí dịch vụ làm kế toán, khai thuế

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 12

,

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÔNG TY

,
Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì? Đặc điểm của loại cổ phần này như thế nào? Tham khảo ngay bài viết được chia sẽ sau đây để hiểu rõ hơn.
Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cân bao nhiêu vốn? Bao gồm các khoản vốn gì? Cần lưu ý gì khi lựa chọn vốn doanh nghiệp tư nhân? Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Kế Toán AIC hiện là đại lý dịch vụ chữ ký số cấp 1 của EASYCA chuyên cung cấp đăng ký mới, gia hạn chữ ký số với bảng giá rẻ nhất tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... với số lượng lên đến gần 4000 chữ ký số hàng tháng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn vừa thành lập doanh nghiệp mới hoặc cần gia hạn chữ ký số với giá tốt nhất.
Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm đổi tên ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ, tăng giảm thành viên, đổi người đại diện pháp luật hay đổi tên công ty với thủ tục nhanh gọn, chi phí tiết kiệm nhất.
BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

Thành lập công ty sẽ gồm nhiều khoản chi phí theo quy định luật doanh nghiệp 2014. Công ty KẾ TOÁN AIC cung cấp nhiều gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, quý khách có nhu cầu cần tư vấn thành lập doanh nghiệp hãy gọi ngay: 0902 435 733 để được nhân viên tư vấn chi tiết.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN

Trước khi bắt đầu sản xuất thức ăn thủy sản tại Việt Nam, các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất thức ăn thủy sản. Quy trình này không chỉ giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn giúp doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thủ tục này và những điều cần lưu ý.
QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY

QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY

Khi một công ty giải thể hoặc phá sản, việc hủy hóa đơn là một quy trình quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản công ty, các trường hợp được phép hủy hóa đơn, thủ tục cũng như hồ sơ cần thiết, và một số lưu ý quan trọng khi thực hiện quy trình này.
ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài đến hoạt động tại đất nước, nhằm cung cấp môi trường học tập chất lượng cho học sinh. Tuy nhiên, quy trình thành lập cơ sở giáo dục này không hề đơn giản và đòi hỏi sự hoàn thiện trong từng bước thủ tục. Bài viết dưới đây sẽ đi vào chi tiết về quy trình, điều kiện, thủ tục và quản lý hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài tại Việt Nam.
CÁCH TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP

CÁCH TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP

Khi muốn tra cứu thông tin về tên doanh nghiệp hoặc công ty theo quy định hiện hành, việc này không chỉ giúp bạn kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp mà còn giúp bạn nắm rõ các quy định pháp lý liên quan. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết về cách tra cứu tên doanh nghiệp theo quy định hiện hành, các bước cần thực hiện, công cụ hỗ trợ, lưu ý quan trọng và quy định cụ thể về việc đặt tên doanh nghiệp.
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

Hiện nay, để tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm tình trạng quá tải tại các cơ quan nhà nước, giao dịch điện tử thông qua chữ ký số dần trở nên phổ biến.
CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

Tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số điện tử, với bề dày kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân sự nhiệt tình, giàu kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng tối tân nhất. EasyCA xin cam kết
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Trong khi sử dụng chữ ký số có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp thắc mắc, nhưng đừng lo vì mọi thứ đã có kỹ thuật của KẾ TOÁN AIC lo cho bạn nhé.
TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

Chữ ký số EasyCA đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định, có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân hoặc con dấu đối với tổ chức và doanh nghiệp
DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thực tế, trong suốt quá trình hoạt động và sử dụng hóa đơn điện tử, không chỉ những vấn đề liên quan đến hóa đơn, mà các vấn đề liên quan đến nộp thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế… cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà cung cấp. Hãy đến với AIC để được hỗ trợ một cách tối ưu nhất.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn.
Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử? Ngày ký hoá đơn có phải trùng với ngày xuất hoá đơn không?
Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.