Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân là gì? Điều kiện để có tư cách pháp nhân là gì? Doanh nghiệp nào có và không có tư cách pháp nhân? Tham khảo chi tiết ngay sau đây.

Tư cách pháp nhân là gì? Tư cách pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp như thế nào? Hãy cùng Kế Toán AIC tham khảo ngay bài viết sau sẽ rõ.

Tư cách pháp nhân thường được nhắc đến nhiều khi đăng ký Giấy phép thành lập doanh nghiệp. Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp mà tư cách pháp nhân sẽ có sự khác biệt. Để hiểu rõ hơn tư cách pháp nhân là gì, hãy cùng Kế Toán AIC tham khảo ngay nội dung được chia sẻ sau đây nhé.

Tư cách pháp nhân là gì?

tu cach phap nhan la gi

Pháp nhân là cụm từ để chỉ một tổ chức có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội,... theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động mà đơn vị thực hiện hoặc những vấn đề có liên quan.

Chính vì thế, khi nhắc đến một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân bạn có thể hiểu là một tổ chức đã được Nhà nước công nhận hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổ chức này được hưởng những quyền lợi và có trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ của một pháp nhân theo pháp luật quy định.

Phân loại pháp nhân

Sẽ có 2 loại pháp nhân chính mà bạn cần nắm rõ, cụ thể:

Pháp nhân thương mại

Pháp nhân thương mại sẽ bao gồm các doanh nghiệp và những tổ chức kinh tế khác, hoạt động hướng đến 2 mục tiêu chính là:

 • Tạo ra lợi nhuận;

 • Chia lợi nhuận cho các thành viên được hưởng.

Pháp nhân phi thương mại

Pháp nhân phi thương mại là những tổ chức hoạt động với mục tiêu chính không phải là tạo ra và chia đều lợi nhuận cho các thành viên như pháp nhân thương mại. Tổ chức này sẽ hoạt động với mục tiêu chính là hướng đến cộng đồng, dù có tạo ra lợi nhuận hay không thì vẫn không được chia cho các thành viên.

Những tổ chức pháp nhân phi thương mại gồm có:

 • Cơ quan Nhà nước;

 • Lực lượng vũ trang nhân dân;

 • Tổ chức xã hội;

 • Tổ chức chính trị,...

Điều kiện để có tư cách pháp nhân

dieu kien de co tu cach phap nhan

Theo Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, để được công nhận là tổ chức có tư cách pháp nhân cần đáp ứng 4 điều kiện bao gồm:

Được thành lập theo quy định pháp luật

Về cụ thể như sau:

 • Được thành lập bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cho phép thành lập;

 • Tên gọi bằng Tiếng Việt;

 • Tên của pháp nhân phải thể hiện được loại hình của tổ chức và có thể phân biệt so với các tổ chức khác hoạt động trong cùng lĩnh vực;

 • Tên gọi của pháp nhân phải được sử dụng trong mọi giao dịch dân sự;

 • Tên gọi của pháp nhân được công nhận và bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, không phải loại hình công ty nào khi được cấp Giấy đăng ký kinh doanh đều có tư cách pháp nhân và thời điểm kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp mới có tư cách pháp nhân.

Có cơ cấu tổ chức và quản lý chặt chẽ

Pháp nhân cần có:

 • Cơ quan điều hành rõ ràng, có sự phân bổ cụ thể về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của từng bộ phận, được quy định cụ thể trong điều lệ của công ty;

 • Có các cơ quan khác theo quyết định của pháp luật hoặc của từng pháp nhân.

Có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản góp

Theo quy định của pháp luật, khi thành lập công ty có tư cách pháp nhân thì chủ doanh nghiệp cần sở hữu một phần tài sản nhất định để thiết lập quyền và nghĩa vụ của công ty. Tài sản đó có thể bao gồm:

 • Vốn góp của chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông;

 • Tài sản khác thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

Pháp nhân có quyền sử dụng, định đoạt tài sản theo điều lệ được đề ra. Bên cạnh đó, pháp nhân sẽ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đó. Trong đó, tài sản của pháp nhân sẽ độc lập với tài sản cá nhân của các thành viên và các tổ chức pháp nhân khác.

Có thể tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

Pháp nhân có thể nhân danh tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập thông qua người đại diện. Trong đó, người đại diện của pháp nhân có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.

Ngoài ra, người đại diện có quyền thực hiện những giao dịch phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và có thể thay đổi bằng cách bầu cử mới.

Doanh nghiệp nào có tư cách pháp nhân?

Những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ có tư cách pháp nhân, bao gồm cả công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Bởi lẽ, doanh nghiệp được thành lập theo loại hình tổ chức này đáp ứng 4 điều kiện sau:

 • Thành lập hợp pháp theo pháp luật;

 • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

 • Tài sản của công ty TNHH phải độc lập với tài sản của các thành viên góp vốn;

 • Các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn;

 • Được quyền nhân danh công ty để tham gia vào các quan hệ pháp luật thông qua người đại diện,

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần cũng là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2020 vì:

 • Là tổ chức được thành lập hợp pháp bởi cơ quan có thẩm quyền;

 • Có cơ cấu tổ chức hoạt động chặt chẽ;

 • Tài sản của doanh nghiệp độc lập với các cổ đông và các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp;

 • Doanh nghiệp được quyền nhân danh công ty tham gia vào các quan hệ pháp luật thông quan người đại diện.

Công ty hợp danh

Đây là loại hình doanh nghiệp có từ 2 thành viên hợp dành trở lên và có thể bao gồm cả một số thành viên góp vốn khác. Trong đó:

 • Thành viên hợp danh có thể là cá nhân, chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản đối với các nghĩa vụ nợ, tài chính của doanh nghiệp;

 • Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp đối với các nghĩa vụ nợ, tài chính của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nào không có tư cách pháp nhân?

doanh nghiep khong co tu cach phap nhan

Ngoại trừ những doanh nghiệp kể trên thì các doanh nghiệp sau đây sẽ không có tư cách pháp nhân dù được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể:

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là tổ chức chỉ có 1 chủ sở hữu và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản. Tài sản của doanh nghiệp không độc lập với tài sản của chủ sở hữu, do đó loại hình tổ chức này không có tư cách pháp nhân.

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện được đều trực thuộc công ty chính, không thể tham gia các quan hệ pháp luật với tư cách độc lập nên hoàn toàn không có tư cách pháp nhân.

Hộ kinh doanh

Theo Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định, hộ kinh doanh được thành lập bởi một cá nhân/các thành viên trong hộ gia đình và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ về nợ, tài chính của hộ kinh doanh. Chính vì thế, hộ kinh doanh cũng được tính là một trong những loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.

Hy vọng qua những thông tin vừa chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ tư cách pháp nhân là gì và phân biệt được các loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Hãy theo dõi Kế Toán AIC để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé.Tag:

CÓ BẮT BUỘC KÊ KHAI THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG KHI ĐKKD

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 6

,

LƯU Ý KHI CHUẨN BỊ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

,

NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 4

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 8

,

DỊCH VỤ KHAI BÁO THUẾ UY TÍN GIÁ RẺ TẠI TP HCM

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÔNG TY

,

Bảng giá thuê kế toán trọn gói

,

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ THÀNH LẬP BAO NHIÊU CÔNG TY

,

Thủ tục thành lập công ty bao gồm những gì?

,

Phí dịch vụ soát xét kế toán, soát xét báo cáo tài chính

,

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC CÓ ĐƯỢC TỰ ĐÓNG BHYT KHÔNG?

,

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty uy tín - chuyên nghiệp

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 3

,

QUY TRÌNH ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

Công ty dịch vụ kế toán uy tín chất lượng tại HCM

,

Tra cứu thông tin người nộp thuế

,

TÌNH HUỐNG VỀ HÓA ĐƠN

,

Dịch vụ thành lập công ty chỉ trong 3 ngày tại TP.HCM?

,

Tuyển nhân viên làm kế toán

,

LỖI KHI ĐI PHỎNG VẤN XIN VIỆC

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 9

,

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN CÔNG NỢ GIỎI

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 5

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 11

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 1

,

TÌNH YÊU KẾ TOÁN

,

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHÍNH PHỦ MỚI NHẤT

,

Dịch vụ kế toán tại Dĩ An

,

Lập báo cáo tài chính trọn gói

,

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI GÒ VẤP

,

Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...

,

Thông điệp của kế toán KiAIC

,

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH

,

BẮT BUỘC TẤT CẢ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM

,

Dịch vụ kế toán trọn gói tại TP. HCM.

,

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI THUẬN AN

,

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC?

,

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Tại Thủ Đức - Trọn Gói - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

,

Mức nộp và hạn nộp lệ phí môn bài năm 2020

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 2

,

Phí dịch vụ làm kế toán, khai thuế

,

Phí dịch vụ làm sổ sách kế toán, quyết toán thuế

,

Phí dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 10

,

KHI NÀO BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 1

,

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ

,

Phí dịch vụ lập báo cáo tài chính

,
Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì? Đặc điểm của loại cổ phần này như thế nào? Tham khảo ngay bài viết được chia sẽ sau đây để hiểu rõ hơn.
Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cân bao nhiêu vốn? Bao gồm các khoản vốn gì? Cần lưu ý gì khi lựa chọn vốn doanh nghiệp tư nhân? Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Kế Toán AIC hiện là đại lý dịch vụ chữ ký số cấp 1 của EASYCA chuyên cung cấp đăng ký mới, gia hạn chữ ký số với bảng giá rẻ nhất tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... với số lượng lên đến gần 4000 chữ ký số hàng tháng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn vừa thành lập doanh nghiệp mới hoặc cần gia hạn chữ ký số với giá tốt nhất.
Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm đổi tên ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ, tăng giảm thành viên, đổi người đại diện pháp luật hay đổi tên công ty với thủ tục nhanh gọn, chi phí tiết kiệm nhất.
BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

Thành lập công ty sẽ gồm nhiều khoản chi phí theo quy định luật doanh nghiệp 2014. Công ty KẾ TOÁN AIC cung cấp nhiều gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, quý khách có nhu cầu cần tư vấn thành lập doanh nghiệp hãy gọi ngay: 0902 435 733 để được nhân viên tư vấn chi tiết.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN

Trước khi bắt đầu sản xuất thức ăn thủy sản tại Việt Nam, các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất thức ăn thủy sản. Quy trình này không chỉ giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn giúp doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thủ tục này và những điều cần lưu ý.
QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY

QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY

Khi một công ty giải thể hoặc phá sản, việc hủy hóa đơn là một quy trình quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản công ty, các trường hợp được phép hủy hóa đơn, thủ tục cũng như hồ sơ cần thiết, và một số lưu ý quan trọng khi thực hiện quy trình này.
ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài đến hoạt động tại đất nước, nhằm cung cấp môi trường học tập chất lượng cho học sinh. Tuy nhiên, quy trình thành lập cơ sở giáo dục này không hề đơn giản và đòi hỏi sự hoàn thiện trong từng bước thủ tục. Bài viết dưới đây sẽ đi vào chi tiết về quy trình, điều kiện, thủ tục và quản lý hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài tại Việt Nam.
CÁCH TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP

CÁCH TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP

Khi muốn tra cứu thông tin về tên doanh nghiệp hoặc công ty theo quy định hiện hành, việc này không chỉ giúp bạn kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp mà còn giúp bạn nắm rõ các quy định pháp lý liên quan. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết về cách tra cứu tên doanh nghiệp theo quy định hiện hành, các bước cần thực hiện, công cụ hỗ trợ, lưu ý quan trọng và quy định cụ thể về việc đặt tên doanh nghiệp.
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

Hiện nay, để tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm tình trạng quá tải tại các cơ quan nhà nước, giao dịch điện tử thông qua chữ ký số dần trở nên phổ biến.
CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

Tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số điện tử, với bề dày kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân sự nhiệt tình, giàu kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng tối tân nhất. EasyCA xin cam kết
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Trong khi sử dụng chữ ký số có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp thắc mắc, nhưng đừng lo vì mọi thứ đã có kỹ thuật của KẾ TOÁN AIC lo cho bạn nhé.
TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

Chữ ký số EasyCA đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định, có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân hoặc con dấu đối với tổ chức và doanh nghiệp
DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thực tế, trong suốt quá trình hoạt động và sử dụng hóa đơn điện tử, không chỉ những vấn đề liên quan đến hóa đơn, mà các vấn đề liên quan đến nộp thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế… cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà cung cấp. Hãy đến với AIC để được hỗ trợ một cách tối ưu nhất.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn.
Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử? Ngày ký hoá đơn có phải trùng với ngày xuất hoá đơn không?
Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.