Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Đặc điểm hoạt động của tổ chức này thế nào? Có mấy loại đơn vị sự nghiệp công lập? XEM NGAY.

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Điều kiện thành lập tổ chức này ra sao? Để tìm hiểu chi tiết, hãy cùng Kế Toán AIC tham khảo ngay bài viết sau đây nhé.

Đơn vị sự nghiệp công lập thường được nhắc đến trong xã hội để chỉ một đơn vị tổ chức hoạt động liên quan đến các lĩnh vực về xã hội, quản lý nhà nước. Dù được nhắc đến khá phổ biến trong cuộc sống nhưng ít ai hiểu rõ đơn vị sự nghiệp công lập là gì. Nếu bạn cũng thế thì hãy cùng Kế Toán AIC tham khảo chi tiết nội dung sau đây để hiểu rõ hơn bạn nhé.

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì

Theo Khoản 1 Điều 9 Luật Viên chức 2010 thì đơn vị sự nghiệp công lập được định nghĩa như sau:

“Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước”

Những tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập thường là bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu,... được thành lập hoặc trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ cấu tổ chức quản lý

Về cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bao gồm:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự;

 • Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

Phân loại

Đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại như sau:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Chính phủ;

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp;

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chủ thể khác theo quy định của pháp luật;

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mục đích xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập

Mục đích cụ thể khi tiến hành xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

 • Cung cấp những dịch vụ công mà Nhà nước có trách nhiệm thực hiện, chủ yếu bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực về y tế, giáo dục, khoa học,... hoặc các lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập chưa có khả năng đáp ứng;

 • Bảo đảm cung cấp các dịch vụ cơ bản liên quan đến y tế, giáo dục tại những vùng sâu vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

 • Lập quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng xác định lĩnh vực hạn chế và lĩnh vực cần tập trung ưu tiên phát triển, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động. Những tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không vì mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận;

 • Xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khu vực cung ứng dịch vụ công.

Điều kiện thành lập, quy định về đơn vị sự nghiệp công lập

Điều kiện thành lập, quy định về đơn vị sự nghiệp công lập

Quy trình điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập được quy định rõ tại Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP như sau:

 • Phù hợp với quy hoạch ngành của quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có hiệu lực;

 • Đáp ứng đủ những  tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành đang được áp dụng;

 • Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;

 • Số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (ngoại trừ những đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu)

 • Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới);

 • Có trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định.

Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập được hoạt động theo cơ chế tự chủ, có quyền tự chịu trách nhiệm về các khoản thu - chi phát sinh trong quá trình hoạt động nhưng không được quá mức khung mà Nhà nước quy định.

Theo Khoản 2 Điều 11 của Nghị định 60/2021/NĐ-CP, những nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bao gồm:

 • Thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công;

 • Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công;

 • Thu từ cho thuê tài sản công: Đơn vị thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công.

Xét về yếu tố tự chủ tài chính được quy định tại Điều 9 của Nghị định 60/2021/NĐ-CP thì đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được chia thành:

 • Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên;

 • Đơn vị tư bảo đảm một phần chi thường xuyên;

 • Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

 • Đơn vị được nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Cách phân biệt đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Cách phân biệt đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Những điểm khác biệt giữa đơn vị sự nghiệp ngoài công lập so với đơn vị sự nghiệp công lập mà bạn cần chú ý như sau:

 • Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập sẽ được thành lập bởi cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp trong nước/ngoài nước, có tư cách pháp nhân, được hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng;

 • Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được hoạt động theo mô hình của một doanh nghiệp, được quyền quản lý, tuyển dụng và sử dụng lao động dựa trên quan hệ lao động theo pháp luật quy định, do đó người lao động hoạt động tại tổ chức này sẽ không được hưởng lương được trích từ ngân sách nhà nước;

 • Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có quyền tự chủ về hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, tự bảo đảm về tài chính cụ thể là nguồn vốn ngoài ngân sách nước, hoạt động theo quy định của pháp luật;

 • Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập sẽ được thành lập theo quy hoạch, kế hoặc do Nhà nước đề ra, nhằm đảm bảo về sự phát triển của các lĩnh vực về y tế, văn hóa, khoa học công nghệ,...

Có thể nói, so với đơn vị công lập thì đơn vị ngoài công lập sẽ được thành lập nhằm mục đích nâng cao chất lượng trong những lĩnh vực về giáo dục, y tế, khoa học công nghệ,... từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế theo kế hoạch của Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo hoạt động độc lập như một doanh nghiệp.

Hy vọng qua những thông tin vừa chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về đơn vị sự nghiệp công lập là gì. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cùng Kế Toán AIC chia sẻ rộng rãi đến mọi người nhé.Tag:

CÓ BẮT BUỘC KÊ KHAI THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG KHI ĐKKD

,

Phí dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán

,

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ THÀNH LẬP BAO NHIÊU CÔNG TY

,

Thủ tục thành lập công ty bao gồm những gì?

,

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 3

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 5

,

Tuyển nhân viên làm kế toán

,

Phí dịch vụ lập báo cáo tài chính

,

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ

,

QUY TRÌNH ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 2

,

Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh

,

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN CÔNG NỢ GIỎI

,

Lập báo cáo tài chính trọn gói

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 1

,

KHI NÀO BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

Bảng giá thuê kế toán trọn gói

,

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC?

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 9

,

Thông điệp của kế toán KiAIC

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 6

,

BẮT BUỘC TẤT CẢ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM

,

TÌNH YÊU KẾ TOÁN

,

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC CÓ ĐƯỢC TỰ ĐÓNG BHYT KHÔNG?

,

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHUẨN

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 12

,

Công ty dịch vụ kế toán uy tín chất lượng tại HCM

,

LỖI KHI ĐI PHỎNG VẤN XIN VIỆC

,

Tra cứu thông tin người nộp thuế

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 3

,

DỊCH VỤ KHAI BÁO THUẾ UY TÍN GIÁ RẺ TẠI TP HCM

,

Phí dịch vụ soát xét kế toán, soát xét báo cáo tài chính

,

Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...

,

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

,

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI THUẬN AN

,

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHÍNH PHỦ MỚI NHẤT

,

Dịch vụ Thành lập văn phòng đại diện công ty NHANH CHÓNG

,

Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp

,

CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP CẦN LÀM NHỮNG GÌ?

,

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀNG

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 1

,

TÌNH HUỐNG VỀ HÓA ĐƠN

,

Phí dịch vụ làm kế toán, khai thuế

,

Dịch vụ kế toán tại Dĩ An

,

21 KHOẢN TRỢ CẤP, PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 4

,

Dịch vụ thành lập công ty chỉ trong 3 ngày tại TP.HCM?

,

LƯU Ý KHI CHUẨN BỊ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

,

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty uy tín - chuyên nghiệp

,
Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì? Đặc điểm của loại cổ phần này như thế nào? Tham khảo ngay bài viết được chia sẽ sau đây để hiểu rõ hơn.
Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cân bao nhiêu vốn? Bao gồm các khoản vốn gì? Cần lưu ý gì khi lựa chọn vốn doanh nghiệp tư nhân? Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Kế Toán AIC hiện là đại lý dịch vụ chữ ký số cấp 1 của EASYCA chuyên cung cấp đăng ký mới, gia hạn chữ ký số với bảng giá rẻ nhất tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... với số lượng lên đến gần 4000 chữ ký số hàng tháng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn vừa thành lập doanh nghiệp mới hoặc cần gia hạn chữ ký số với giá tốt nhất.
Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm đổi tên ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ, tăng giảm thành viên, đổi người đại diện pháp luật hay đổi tên công ty với thủ tục nhanh gọn, chi phí tiết kiệm nhất.
BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

Thành lập công ty sẽ gồm nhiều khoản chi phí theo quy định luật doanh nghiệp 2014. Công ty KẾ TOÁN AIC cung cấp nhiều gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, quý khách có nhu cầu cần tư vấn thành lập doanh nghiệp hãy gọi ngay: 0902 435 733 để được nhân viên tư vấn chi tiết.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN

Trước khi bắt đầu sản xuất thức ăn thủy sản tại Việt Nam, các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất thức ăn thủy sản. Quy trình này không chỉ giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn giúp doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thủ tục này và những điều cần lưu ý.
QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY

QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY

Khi một công ty giải thể hoặc phá sản, việc hủy hóa đơn là một quy trình quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản công ty, các trường hợp được phép hủy hóa đơn, thủ tục cũng như hồ sơ cần thiết, và một số lưu ý quan trọng khi thực hiện quy trình này.
ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài đến hoạt động tại đất nước, nhằm cung cấp môi trường học tập chất lượng cho học sinh. Tuy nhiên, quy trình thành lập cơ sở giáo dục này không hề đơn giản và đòi hỏi sự hoàn thiện trong từng bước thủ tục. Bài viết dưới đây sẽ đi vào chi tiết về quy trình, điều kiện, thủ tục và quản lý hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài tại Việt Nam.
CÁCH TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP

CÁCH TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP

Khi muốn tra cứu thông tin về tên doanh nghiệp hoặc công ty theo quy định hiện hành, việc này không chỉ giúp bạn kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp mà còn giúp bạn nắm rõ các quy định pháp lý liên quan. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết về cách tra cứu tên doanh nghiệp theo quy định hiện hành, các bước cần thực hiện, công cụ hỗ trợ, lưu ý quan trọng và quy định cụ thể về việc đặt tên doanh nghiệp.
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

Hiện nay, để tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm tình trạng quá tải tại các cơ quan nhà nước, giao dịch điện tử thông qua chữ ký số dần trở nên phổ biến.
CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

Tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số điện tử, với bề dày kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân sự nhiệt tình, giàu kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng tối tân nhất. EasyCA xin cam kết
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Trong khi sử dụng chữ ký số có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp thắc mắc, nhưng đừng lo vì mọi thứ đã có kỹ thuật của KẾ TOÁN AIC lo cho bạn nhé.
TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

Chữ ký số EasyCA đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định, có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân hoặc con dấu đối với tổ chức và doanh nghiệp
DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thực tế, trong suốt quá trình hoạt động và sử dụng hóa đơn điện tử, không chỉ những vấn đề liên quan đến hóa đơn, mà các vấn đề liên quan đến nộp thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế… cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà cung cấp. Hãy đến với AIC để được hỗ trợ một cách tối ưu nhất.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn.
Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử? Ngày ký hoá đơn có phải trùng với ngày xuất hoá đơn không?
Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.