Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là gì? Điều kiện và thủ tục thành lập văn phòng thừa phát lại ra sao? Tham khảo chi tiết bài viết sau sẽ rõ.

Thừa phát lại là gì? Khi thành lập văn phòng thừa phát lại cần những yêu cầu gì? Tất tần tật những thắc mắc của bạn sẽ được Kế Toán AIC chia sẻ chi tiết trong bài viết sau đây.

Thừa phát lại là khái niệm thường được nhắc đến trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là trong các tổ chức, cơ quan Nhà nước. Vậy bạn có hiểu thừa phát lại là gì hay không? Nếu chưa hiểu rõ thì hãy cùng Kế Toán AIC tìm hiểu chi tiết ngay trong nội dung được chia sẻ dưới đây nhé.

Thừa phát lại là gì?

thua phat lai la gi

Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định “thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan”.

Cụ thể những công việc thừa phát lại được làm bao gồm:

 • Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu

 • Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức

 • Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

 • Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.

Văn phòng thừa phát lại là gì?

Theo Điều 17 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP, văn phòng thừa phát được định nghĩa là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều kiện thành lập văn phòng thừa phát lại

dieu kien thanh lap van phong thua phat lai

Để thành lập văn phòng thừa phát lại cần đáp ứng các điều kiện được quy định rõ tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 08/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Điều kiện về kinh tế - xã hội của địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

 • Số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

 • Mật độ dân cư và nhu cầu của người dân ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

 • Không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính huyện.

Ngoài những điều kiện kể trên thì khi thành lập văn phòng thừa phát lại cần đáp ứng một số điều kiện khác có liên quan như:

Điều kiện về loại hình thành lập

 • Nếu văn phòng thừa phát lại được thành lập bởi 1 thừa phát lại sẽ thành lập theo mô hình của doanh nghiệp tư nhân;

 • Nếu văn phòng thừa phát lại được thành lập bởi 2 thừa phát lại sẽ thành lập theo mô hình của công ty hợp danh.

Điều kiện về người đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của văn phòng thừa phát lại phải được bổ nhiệm và đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra, còn được gọi là trường văn phòng thừa phát lại. Các tiêu chí cần đáp ứng của người được bổ nhiệm làm người đại diện pháp luật của văn phòng thừa phát lại được quy định rõ tại Điều 6 Nghị định 08/2020/NĐ-CP như sau:

 • Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật;

 • Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.;

 • Tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại quy định tại Điều 7 của Nghị định này;

 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

Điều kiện về tên văn phòng thừa phát lại

Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP, tên của văn phòng thừa phát lại phải tuân thủ các yêu cầu sau:

 • Tên gọi phải bao gồm cụm từ “Văn phòng Thừa phát lại” và phân tên riêng liên sau;

 • Không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của Văn phòng Thừa phát lại khác trong phạm vi toàn quốc;

 • Không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều kiện về con dấu

Văn phòng thừa phát có con dấu riêng đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Con dấu của Văn phòng Thừa phát lại không có hình quốc huy;

 • Thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật về con dấu.

Điều kiện khác

Một số điều kiện khác cần đáp ứng khi thành lập văn phòng thừa phát lại bao gồm:

 • Văn phòng thừa phát lại phải có trụ sở, tài khoản riêng;

 • Hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính;

 • Thực hiện theo chế độ tài chính của loại hình doanh nghiệp tương ứng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

Những điều văn phòng thừa phát lại không được làm (theo khoản 5 Điều 17 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP) như sau:

 • Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch ngoài trụ sở của văn phòng thừa phát lại;

 • Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của Nghị định này.

Thủ tục thành lập văn phòng thừa phát lại

thu tuc thanh lap van phong thua phat lai

Thủ tục thành lập văn phòng thừa phát lại được thực hiện như sau:

Bước 1: Xây dựng đề án phát triển văn phòng thừa phát lại

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng Đề án phát triển văn phòng thừa phát lại ở địa phương trình Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh phê duyệt.

Bước 2: Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại

Căn cứ vào Đề án phát triển văn phòng thừa phát lại đã được phê duyệt, UBND cấp tỉnh ra thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương.

Trên cơ sở thông báo nêu trên, Thừa phát lại có nhu cầu thành lập văn phòng thừa phát lại sẽ nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại đến Sở Tư pháp. Hồ sơ sẽ bao gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

 • Bản thuyết minh về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện;

 • Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại để đối chiếu.

Quy trình làm việc của Sở Tư pháp: trong 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ trình lên UBND cấp tỉnh để xem xét, ra quyết định cho phép thành lập văn phòng Thừa phát lại hay không. Trong trường hợp từ chối thì phải đưa ra thông báo bằng văn bản và nêu cụ thể lý do.

Quy trình làm việc của UBND cấp tỉnh: trong 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ từ Sở Tư pháp sẽ tiến hành xem xét, ra quyết định về việc thành lập văn phòng thừa phát lại, trong trường hợp từ chối phải có thông báo bằng văn bản và có nêu rõ lý do.

Bước 3: Đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được Quyết định thành lập, văn phòng thừa phát lại sẽ tiến hành đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Nội dung đăng ký thành lập bao gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở của văn phòng thừa phát lại;

 • Họ tên Trưởng văn phòng thừa phát lại

 • Danh sách Thừa phát lại hợp danh và danh sách Thừa phát lại làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (nếu có) .

Tiếp đến, văn phòng thừa phát lại sẽ nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đăng ký đầy đủ các giấy tờ bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

 • Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định cho phép thành lập văn phòng thừa phát lại để đối chiếu;

 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện quy định và hồ sơ đăng ký hành nghề của Thừa phát lại theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ cấp Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng thừa phát lại. Nếu trường hợp từ chối sẽ có thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cụ thể. Sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động thì văn phòng thừa phát lại có đủ tư cách hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin vừa chia sẻ về thừa phát lại là gì, hy vọng qua đó sẽ làm rõ những thắc mắc và giúp bạn nắm cụ thể thủ tục xin phép thành lập văn phòng thừa phát lại. Hãy theo dõi Kế Toán AIC để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé.Tag:

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Tại Thủ Đức - Trọn Gói - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

,

Thủ tục thành lập công ty bao gồm những gì?

,

Phí dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán

,

LỖI KHI ĐI PHỎNG VẤN XIN VIỆC

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 12

,

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀNG

,

QUY TRÌNH ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 11

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 1

,

Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...

,

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ

,

Bảng giá thuê kế toán trọn gói

,

Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh

,

Công ty dịch vụ kế toán uy tín chất lượng tại HCM

,

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN CÔNG NỢ GIỎI

,

CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP CẦN LÀM NHỮNG GÌ?

,

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHÍNH PHỦ MỚI NHẤT

,

Dịch vụ kế toán tại Dĩ An

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 6

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 2

,

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHUẨN

,

BẮT BUỘC TẤT CẢ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 7

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 3

,

KHI NÀO BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

Tra cứu thông tin người nộp thuế

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 9

,

NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

,

Mức nộp và hạn nộp lệ phí môn bài năm 2020

,

LƯU Ý KHI CHUẨN BỊ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

,

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI THUẬN AN

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 1

,

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC?

,

Phí dịch vụ kế toán trưởng

,

TÌNH HUỐNG VỀ HÓA ĐƠN

,

TÌNH YÊU KẾ TOÁN

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 10

,

Mua bảo hiểm tài sản có được tính vào chi phí được trừ

,

Bảo hiểm ô tô hạch toán vào đâu và định khoản như thế nào?

,

Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp

,

Thông điệp của kế toán KiAIC

,

Phí dịch vụ làm sổ sách kế toán, quyết toán thuế

,

Dịch vụ kế toán trọn gói tại TP. HCM.

,

Dịch vụ thành lập công ty chỉ trong 3 ngày tại TP.HCM?

,

Phí dịch vụ làm kế toán, khai thuế

,

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ THÀNH LẬP BAO NHIÊU CÔNG TY

,

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH

,

21 KHOẢN TRỢ CẤP, PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

,

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC CÓ ĐƯỢC TỰ ĐÓNG BHYT KHÔNG?

,

Dịch vụ Thành lập văn phòng đại diện công ty NHANH CHÓNG

,
Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì? Đặc điểm của loại cổ phần này như thế nào? Tham khảo ngay bài viết được chia sẽ sau đây để hiểu rõ hơn.
Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cân bao nhiêu vốn? Bao gồm các khoản vốn gì? Cần lưu ý gì khi lựa chọn vốn doanh nghiệp tư nhân? Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Kế Toán AIC hiện là đại lý dịch vụ chữ ký số cấp 1 của EASYCA chuyên cung cấp đăng ký mới, gia hạn chữ ký số với bảng giá rẻ nhất tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... với số lượng lên đến gần 4000 chữ ký số hàng tháng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn vừa thành lập doanh nghiệp mới hoặc cần gia hạn chữ ký số với giá tốt nhất.
Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm đổi tên ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ, tăng giảm thành viên, đổi người đại diện pháp luật hay đổi tên công ty với thủ tục nhanh gọn, chi phí tiết kiệm nhất.
BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

Thành lập công ty sẽ gồm nhiều khoản chi phí theo quy định luật doanh nghiệp 2014. Công ty KẾ TOÁN AIC cung cấp nhiều gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, quý khách có nhu cầu cần tư vấn thành lập doanh nghiệp hãy gọi ngay: 0902 435 733 để được nhân viên tư vấn chi tiết.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn
Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Đặc điểm hoạt động của tổ chức này thế nào? Có mấy loại đơn vị sự nghiệp công lập? XEM NGAY.
Mã số thuế công ty là gì?

Mã số thuế công ty là gì?

Mã số thuế công ty là gì? Mã số thuế và mã số doanh nghiệp giống hay khác nhau? Cách tra cứu mã số thuế công ty chuẩn xac như thế nào? XEM NGAY.
Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là gì? Điều kiện và thủ tục thành lập văn phòng thừa phát lại ra sao? Tham khảo chi tiết bài viết sau sẽ rõ.
Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân là gì? Điều kiện để có tư cách pháp nhân là gì? Doanh nghiệp nào có và không có tư cách pháp nhân? Tham khảo chi tiết ngay sau đây.
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

Hiện nay, để tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm tình trạng quá tải tại các cơ quan nhà nước, giao dịch điện tử thông qua chữ ký số dần trở nên phổ biến.
CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

Tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số điện tử, với bề dày kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân sự nhiệt tình, giàu kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng tối tân nhất. EasyCA xin cam kết
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Trong khi sử dụng chữ ký số có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp thắc mắc, nhưng đừng lo vì mọi thứ đã có kỹ thuật của KẾ TOÁN AIC lo cho bạn nhé.
TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

Chữ ký số EasyCA đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định, có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân hoặc con dấu đối với tổ chức và doanh nghiệp
DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thực tế, trong suốt quá trình hoạt động và sử dụng hóa đơn điện tử, không chỉ những vấn đề liên quan đến hóa đơn, mà các vấn đề liên quan đến nộp thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế… cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà cung cấp. Hãy đến với AIC để được hỗ trợ một cách tối ưu nhất.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn.
Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử? Ngày ký hoá đơn có phải trùng với ngày xuất hoá đơn không?
Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.