Thủ tục giải thể công ty

Chi tiết về thủ tục giải thể công ty sẽ được tư vấn cụ thể trong bài viết sau đây để bạn hiểu rõ và nằm được các bước cần thực hiện. XEM NGAY.

Để một doanh nghiệp hoàn toàn rút lui khỏi thị trường thương mại, sản xuất thì cần thực hiện đầy đủ các thủ tục giải thể công ty theo quy định. Vậy bạn có biết thủ tục này có những yêu cầu gì hay không? Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi xin ngừng hoạt động?

Để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan và tránh khỏi những trách nhiệm pháp lý sau khi giải thể, hãy cùng Kế Toán AIC tham khảo chi tiết nội dung được chia sẻ sau đây nhé.

Giải thể công ty là gì?

giai the cong ty

Giải thể công ty có thể được hiểu là thủ tục xin phép chấm dứt sự tồn tại, hoạt động của doanh nghiệp trong điều kiện đơn vị có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã tạo lập trong quá trình hoạt động.

Các trường hợp giải thể công ty

Hiện nay, có 2 trường hợp giải thể doanh nghiệp chính bao gồm:

Giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Trường hợp này phát sinh theo ý chí của chủ sở hữu doanh nghiệp, được diễn ra khi kết thúc thời gian hoạt động được nêu rõ trong điều lệ của công ty và không có thủ tục thực hiện gia hạn hoặc trong trường hợp chủ sở hữu không muốn tiếp tục thực hiện kinh doanh.

Giải thể doanh nghiệp bắt buộc

Trường hợp này phát sinh theo ý chí của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi doanh nghiệp vi phạm những điều luật khi đăng ký thành lập hoặc trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định nhưng không tiến hành các biện pháp khắc phục trong thời gian quy định hoặc có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy phép kinh doanh và thực hiện giải thể doanh nghiệp bắt buộc.

Trình tự và thủ tục giải thể công ty tự nguyện

Đối với trường hợp giải thể công ty tự nguyện thì trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Thông qua nghị quyết giải thể

Khi tiến hành giải thể một doanh nghiệp cần có quyết định giải thể công ty được chấp nhận ban hành thông qua cuộc họp được tổ chức bởi:

 • Đối với công ty hợp danh: các thành viên hợp danh;

 • Đối với công ty cổ phần: đại hội cổ đông;

 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: chủ sở hữu của công ty và hội đồng thành viên (trong trường hợp là công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên).

Những thông tin cần có trong nghị quyết giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 208 của Luật Doanh nghiệp 2020, nghị quyết giải thể phải cần thể hiện đầy đủ những nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

 • Lý do giải thể;

 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 2: Công bố quyết định giải thể.

Sau khi nghị quyết giải thể đã được thông qua, trong 7 ngày tiếp theo doanh nghiệp sẽ tiến hành thông báo với các bên có liên quan về nghị quyết này. Cụ thể các đối tượng sẽ bao gồm người lao động, cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp nếu công ty chưa hoàn tất các nghĩa vụ về tài chính, khi thông báo nghị quyết thì doanh nghiệp sẽ gửi kèm phương thức xử lý nợ đến các bên có nghĩa vụ và quyền lợi có liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và nợ của doanh nghiệp

Hành động này sẽ được thực hiện bởi chủ sở hữu doanh nghiệp, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị (tùy theo loại hình công ty). Về thứ tự thanh lý tài sản và nợ sẽ được thực hiện dựa trên thứ tự ưu tiên được quy định tại khoản 5 Điều 208 của Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

 • Nợ thuế;

 • Các khoản nợ khác.

Sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, phần còn lại của tài sản đã thanh lý sẽ thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc chia cho các thành viên, cổ đông dựa trên tỷ lệ vốn góp, cổ phần có trong đơn vị.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan có thẩm quyền

Theo quy định, kể từ 5 ngay sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, đơn vị phải nộp hồ sơ giải thể công ty lên cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý doanh nghiệp lên trang cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trong khoản 4 Điều 208 của Luật Doanh nghiệp 2020, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể từ doanh nghiệp. Đăng kèm theo đó là nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bên cạnh đó, theo khoản 8 Điều 208 của bộ luật này có quy định rõ sau 180 ngày kể từ khi nhận được nghị quyết giải thể mà không nhận được ý kiến hoặc phản hồi bằng văn bản của các bên liên quan trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này được xem là giải thể tự động.

Trình tự và thủ tục giải thể công ty bắt buộc

thu tuc giai the doanh nghiep

Trình tự thực hiện giải thể công ty bắt buộc tương tự như giải thể công ty tự nguyện nhưng sẽ có sự khác biệt ở rõ ràng tại bước 1 và 2. Cụ thể như sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục giải thể công ty ngoài việc công bố chính thức trên cổng thông tin quốc gia thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải ban hành quyết định thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh, kèm theo đó là văn bản quyết định thu hồi đã có hiệu lực từ Tòa án.

Bước 2: Ra quyết định giải thể và gửi thông báo đến các bên có liên quan

Chủ doanh nghiệp phải lập tức tổ chức cuộc họp để giải quyết vấn đề trong 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định có hiệu lực của tòa án.

Tiếp đến sẽ thực hiện gửi biên bản, quyết định giải thể và bản sao quyết định của tòa án hoặc bản sao quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh đến những bên liên quan, cụ thể như người lao động, cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan Thuế.

Bên cạnh đó, văn bản này vẫn phải được niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Trong một số trường hợp đơn vị nhận được yêu cầu buộc phải đăng tải trên các trang mạng truyền thông như báo giấy, báo điện tử,... thì phải đăng trong 3 kỳ liên tiếp.

Nếu doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành các nghĩa vụ về mặt tài chính thì khi gửi biên bản cùng quyết định phải đính kèm theo thông báo phương án giải quyết đến những bên có liên quan. Trên thông báo này phải thể hiện đầy đủ các thông tin như tên cá nhân (hoặc chủ nợ), địa chỉ, thời hạn thực hiện, phương thức, địa điểm thanh toán và cách thức giải quyết nếu không tuân thủ.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Về hồ sơ giải thể doanh nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 210 của Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ bao gồm những chứng từ sau đây:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp cùng với danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan

Cụ thể trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan đối với thủ tục giải thể công ty được quy định rõ trong Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Trách nhiệm của người quản lý

Theo Luật Doanh nghiệp 2020,  người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm về tính minh bạch, tính chính xác và tính trung thực của hồ sơ giải thể.

Dựa trên điều đó nếu hồ sơ giải thể công ty bị phát hiện có thông tin không đảm bảo về tính chính xác thì người đại diện theo pháp luật sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bên cạnh đó, thời gian áp dụng sẽ kéo dài đến 5 năm sau đó.

Các hoạt động bị cấm kể từ khi ra quyết định giải thể

Theo khoản 1 Điều 211 của Luật Doanh nghiệp 2020, kể từ khi quyết định giải thể công ty được ban hành và có hiệu lực thì các hoạt động sau đây sẽ bị cấm:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;

 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Nếu doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.Trong trường hợp nếu gây thiệt hại thì phải thực hiện bồi thường dựa trên mức độ vi phạm và tính chất của hành vi.

Lưu ý khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Một số lưu ý quan trọng mà bạn cần tham khảo và ghi nhớ khi thực hiện như sau:

 • Cần rà soát lại trong quá trình hoạt động tránh trường hợp công ty đăng ký mở chi nhánh và văn phòng đại diện nhưng không làm thủ tục giải thể;

 • Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc về thủ tục nộp hồ sơ giải thể bằng file cứng cho Sở Kế hoạch - Đầu tư;

 • Thời hạn quyết toán để hoàn tất thủ tục giải thể sẽ được thực hiện trong 45 ngày kể từ khi hồ sơ được nộp đầy đủ và được tiếp nhận, do đó bạn cần chuẩn bị sẵn sàng những hồ sơ kế toán có liên quan;

 • Sau khi nhận được 1 tờ giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ, bạn cần mang theo hồ sơ và thực hiện hoàn trả dấu mộc của công ty đến nộp cho Sở Kế hoạch - Đầu tư là hoàn thành thủ tục giải thể.

Dịch vụ giải thể công ty tại Kế Toán AIC

giai the doanh nghiep

>>> Tin tức liên quan: Công ty TNHH một thành viên là gì? Định Nghĩa & Cơ Cấu

Nếu bạn không có nhiều kiến thức hoặc thời gian để tự thực hiện đầy đủ các thủ tục giải thể doanh nghiệp thì hãy để Kế Toán AIC thay bạn thực hiện. Với dịch vụ giải thể công ty trọn gói được triển khai bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, tránh phát sinh về sau.

Khi lựa chọn dịch vụ này tại chúng tôi, bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì:

 • Chi phí hợp lý;

 • Thời gian thực hiện nhanh chóng, đầy đủ theo quy định;

 • Hiệu quả cao;

 • Tư vấn tận tình và giải đáp trọn vẹn mọi thắc mắc.

Trên đây là những thông tin chi tiết về thủ tục giải thể công ty mà bạn cần tham khảo qua trước khi thực hiện, tránh những phát sinh có thể xảy ra về sau và gây ảnh hưởng đến các bên có liên quan. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào chưa tìm được lời giải đáp hoặc cần tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ giải thể công ty thì hãy liên hệ ngay với Kế Toán AIC qua hotline: 0902.435.733 để được tư vấn chi tiết hơn bạn nhé.Tag:

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

,

Dịch vụ Thành lập văn phòng đại diện công ty NHANH CHÓNG

,

Phí dịch vụ làm sổ sách kế toán, quyết toán thuế

,

Phí dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán

,

KHI NÀO BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

,

CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP CẦN LÀM NHỮNG GÌ?

,

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH

,

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN CÔNG NỢ GIỎI

,

21 KHOẢN TRỢ CẤP, PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

,

Mức nộp và hạn nộp lệ phí môn bài năm 2020

,

Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...

,

LỖI KHI ĐI PHỎNG VẤN XIN VIỆC

,

Phí dịch vụ kế toán trưởng

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 5

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 11

,

Dịch vụ kế toán trọn gói tại TP. HCM.

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 3

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 8

,

Mua bảo hiểm tài sản có được tính vào chi phí được trừ

,

Công ty dịch vụ kế toán uy tín chất lượng tại HCM

,

Dịch vụ kế toán tại Dĩ An

,

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI THUẬN AN

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 2

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 7

,

Tra cứu thông tin người nộp thuế

,

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI GÒ VẤP

,

BẮT BUỘC TẤT CẢ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM

,

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty uy tín - chuyên nghiệp

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 1

,

NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 10

,

CÓ BẮT BUỘC KÊ KHAI THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG KHI ĐKKD

,

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHÍNH PHỦ MỚI NHẤT

,

TÌNH YÊU KẾ TOÁN

,

Bảo hiểm ô tô hạch toán vào đâu và định khoản như thế nào?

,

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CÁ NHÂN 1

,

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ

,

Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp

,

Dịch vụ thành lập công ty chỉ trong 3 ngày tại TP.HCM?

,

Thông điệp của kế toán KiAIC

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 1

,

Dịch vụ kế toán tại Quận 12

,

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHUẨN

,

Bảng giá thuê kế toán trọn gói

,

Lập báo cáo tài chính trọn gói

,

Phí dịch vụ soát xét kế toán, soát xét báo cáo tài chính

,

Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh

,

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀNG

,

Phí dịch vụ lập báo cáo tài chính

,

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Tại Thủ Đức - Trọn Gói - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

,
Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các lợi ích và một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Các loại hình dịch vụ kế toán tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương

AIC chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế và các thủ tục khác tại Dĩ An Tỉnh Bình Dương - Hotline 0902.435.733
Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì? Đặc điểm của loại cổ phần này như thế nào? Tham khảo ngay bài viết được chia sẽ sau đây để hiểu rõ hơn.
Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cân bao nhiêu vốn? Bao gồm các khoản vốn gì? Cần lưu ý gì khi lựa chọn vốn doanh nghiệp tư nhân? Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Kế Toán AIC hiện là đại lý dịch vụ chữ ký số cấp 1 của EASYCA chuyên cung cấp đăng ký mới, gia hạn chữ ký số với bảng giá rẻ nhất tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... với số lượng lên đến gần 4000 chữ ký số hàng tháng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn vừa thành lập doanh nghiệp mới hoặc cần gia hạn chữ ký số với giá tốt nhất.
Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm đổi tên ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ, tăng giảm thành viên, đổi người đại diện pháp luật hay đổi tên công ty với thủ tục nhanh gọn, chi phí tiết kiệm nhất.
BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

Thành lập công ty sẽ gồm nhiều khoản chi phí theo quy định luật doanh nghiệp 2014. Công ty KẾ TOÁN AIC cung cấp nhiều gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, quý khách có nhu cầu cần tư vấn thành lập doanh nghiệp hãy gọi ngay: 0902 435 733 để được nhân viên tư vấn chi tiết.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY HẢI SẢN

Trước khi bắt đầu sản xuất thức ăn thủy sản tại Việt Nam, các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất thức ăn thủy sản. Quy trình này không chỉ giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn giúp doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thủ tục này và những điều cần lưu ý.
QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY

QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY

Khi một công ty giải thể hoặc phá sản, việc hủy hóa đơn là một quy trình quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản công ty, các trường hợp được phép hủy hóa đơn, thủ tục cũng như hồ sơ cần thiết, và một số lưu ý quan trọng khi thực hiện quy trình này.
ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CO SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI

Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài đến hoạt động tại đất nước, nhằm cung cấp môi trường học tập chất lượng cho học sinh. Tuy nhiên, quy trình thành lập cơ sở giáo dục này không hề đơn giản và đòi hỏi sự hoàn thiện trong từng bước thủ tục. Bài viết dưới đây sẽ đi vào chi tiết về quy trình, điều kiện, thủ tục và quản lý hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông vốn nước ngoài tại Việt Nam.
CÁCH TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP

CÁCH TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP

Khi muốn tra cứu thông tin về tên doanh nghiệp hoặc công ty theo quy định hiện hành, việc này không chỉ giúp bạn kiểm tra tính hợp lệ của doanh nghiệp mà còn giúp bạn nắm rõ các quy định pháp lý liên quan. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết về cách tra cứu tên doanh nghiệp theo quy định hiện hành, các bước cần thực hiện, công cụ hỗ trợ, lưu ý quan trọng và quy định cụ thể về việc đặt tên doanh nghiệp.
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

Hiện nay, để tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm tình trạng quá tải tại các cơ quan nhà nước, giao dịch điện tử thông qua chữ ký số dần trở nên phổ biến.
CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

CHỮ KÝ SỐ NÀO DÙNG TỐT TRÊN MÁY MAC VÀ WINDOWS?

Tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số điện tử, với bề dày kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân sự nhiệt tình, giàu kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng tối tân nhất. EasyCA xin cam kết
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Trong khi sử dụng chữ ký số có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp thắc mắc, nhưng đừng lo vì mọi thứ đã có kỹ thuật của KẾ TOÁN AIC lo cho bạn nhé.
TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

TẠI SAO NÊN CHỌN CHỮ KÝ SỐ EasyCA

Chữ ký số EasyCA đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định, có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân hoặc con dấu đối với tổ chức và doanh nghiệp
DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thực tế, trong suốt quá trình hoạt động và sử dụng hóa đơn điện tử, không chỉ những vấn đề liên quan đến hóa đơn, mà các vấn đề liên quan đến nộp thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế… cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà cung cấp. Hãy đến với AIC để được hỗ trợ một cách tối ưu nhất.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, Hệ thống lưu trữ theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn khắc khe về an ninh mạng, Kết nối API chính xác và linh hoạt Phần mềm là lựa chọn của cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các công ty, tập đoàn lớn.
Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Giải đáp vướng mắc về HĐĐT

Cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử? Ngày ký hoá đơn có phải trùng với ngày xuất hoá đơn không?
Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Xử lý hóa đơn điện tử bị lập sai theo thông tư 68

Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.